Ford Pol-Motors - Twój dealer Forda

SKP

Czy pamiętasz o obowiązkowym badaniu technicznym swojego samochodu? Czy sprawdziłeś tę datę w dowodzie rejestracyjnym? Jeśli zbliża się termin badania Twojego samochodu, odwiedź nas.

 

Zapewniamy:

 • nowoczesne wyposażenie,
 • wysokie kwalifikacje diagnostów,
 • kompleksową ocenę stanu technicznego pojazdu,
 • najwyższy standard usług,
 • szybką, miłą i profesjonalną obsługę.

 

Zakres badań technicznych pojazdów wykonywanych w naszej Stacji Kontroli Pojazdów:

 1. Okresowe badanie techniczne pojazdów do 3,5 t DMC (dotyczy również motocykli, motorowerów i pojazdów z instalacją gazową).
 2. Okresowe badanie techniczne wykonywane po raz pierwszy pojazdów do 3,5 t DMC.
 3. Pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:
  a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
  b) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Pojazd skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:
  a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;
  b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 5. Pojazd, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego.
 6. Pojazd, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 7. Pojazd, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Skontaktuj się ze Stacją Kontroli Pojazdów:

Bardzka 1, 50-516 Wrocław
(budynek Autoryzowanego Dealera Ford)

T: 71 369 75 65
skp@polmotors.wroc.pl

 

Andrzej Pilarski
Diagnosta
apilarski@polmotors.wroc.pl

 

Stanisław Mokrzycki
Diagnosta
smokrzycki@polmotors.wroc.pl

 

 

Michał Patyna
Diagnosta
mpatynai@polmotors.wroc.pl

 

Godziny otwarcia:

pon - pt. 7.00 - 20.00
sob. 7.00 – 15.00

tel. 71/ 369 75 65
e-mail: skp@polmotors.wroc.pl

Napisz do nas na Messengerze!